\

Кұрметті қатысушылар!

Сіздерді келесі вебинарымызға шақырамыз!

«Көшбасшылық» курсын компанияны басқару саласындағы халықаралық сарапшы ҮЕҰ академи-ясымен бірлесіп әзірледі және ҮЕҰ академиясымен бірге өз әлеуетін ашуға және жүзеге асыруға дайын адамдарға бағытталған – бұл жерде өзара қолдау ортасы, жеке мақсаттарға жету үшін жаңа білім жасалады.

«Көшбасшылық» курсында сіз үйренесіз:

• Заманауи көшбасшының құралдары туралы

• Жеке көшбасшылық моделін қалай құруға болады

• Мақсаттар мен жобаларға жету үшін өміріңіздегі өзгерістерді бастаңыз

Аяқтағаннан кейін:

• Бірте-бірте сіз Көшбасшылық тақырыбына еніп, Көшбасшыға қажетті дағдылар мен қасиеттер ту-ралы білетін боласыз.

• Сіз өзіңізді Көшбасшы ретінде ой елегінен өткізіп, өз күштеріңізді пайдалана бастайсыз.

• Жеке Көшбасшы стилін жасауға бірге тырысайық.

Өткізу күні мен уақыты 6 және 7 қазан, сағат 9.30-ден 13.00-ге дейін

Оқуға тіркелу нысаны:

https://docs.google.com/forms/d/1jq1SOkiOtUAoL6wpOgGZyTTDkVqK9JkYYZoExmMJ86o/edit

Онлайн форматта қатысқысы келетіндер үшін масштабтау сілтемесі:

https://us02web.zoom.us/j/83167214960

Вебинар ҮЕҰ барлық қызметкерлеріне, соның ішінде волонтерлерге қызықты болады.

Вебинарда кездескенше!