1Әлеуметтік кәсіпкерліктің құқықтық негіздері3 сағат (онлайн)Әлеуметтік кәсіпкерлер үшін заңнамалық базаны білу, ҮЕҰ тіркеу негіздері, салық, ҮЕҰ гранттық қаржыландыруға қатысу, фандрайзингАкбердиев Арман Танбаевич
2Әлеуметтік жобаны басқару3 сағат (онлайн)Әлеуметтік жобаға қатысушыларды жоспарлау, ұйымдастыру, ынталандыру және бақылау дағдыларын алу
3Әлеуметтік бизнестің қаржылық тұрақтылығы4 сағат (онлайн)Тұрақты әлеуметтік бизнес үлгісін құру дағдыларын алу, ҮЕҰ негізгі қаржылық көрсеткіштері
4Әлеуметтік бизнестегі көшбасшылық4 сағат (онлайн)Көшбасшылық типтерін білу, командалық білім алу, басқару дағдыларын алу, қарым-қатынастарды құра білу, ҮЕҰ-да көшбасшылық қасиеттерді қалыптастыру
5Әлеуметтік бизнесті жүргізу (проектная работа)4 сағат (офлайн және онлайн)Әлеуметтік жобаның бизнес-процестерін басқара білу, әлеуметтік жобаны қорғауға дайындау
Итого18 часов