Қазақстандағы ҮЕҰ-ны тек халықаралық ұйымдар ғана қаржыландырады деген аңыз бар. Шын мәнінде, қаржыландыру көздері көп. Олардың арасында:
?Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс
?мемлекеттік гранттар
?халықаралық гранттар
?әлеуметтік кәсіпкерлік
?демеушілік көмек
?жеке қайырымдылық
?меншікті қаражат
?мүшелік жарналар

Бүгінгі күні ҮЕҰ-ның басты проблемаларының бірі фандрайзинг пен краудфандинг тәжірибесінің жеткіліксіздігі болып табылады.

ҮЕҰ академиясында оқу ҮЕҰ-ны дамыту үшін қаржыландырудың негіздерін зерттеп, оның әртүрлі көздерін іздеу дағдыларын алуға мүмкіндік береді.