1 деңгей.

Табысты ҮЕҰ басқарудың негізгі жүйелерінің бірі ретінде “қаржыны басқару және фандрайзинг”;

Қаржылық жоспарлау және бюджет;

Фандайзинг-қаржыны басқару жүйесіндегі ҮЕҰ-ның өзіндік қызметі;

Краудфандинг және краудсорсинг;

Бухгалтерлік есеп және салық салу.

2 деңгей.

Табысты ҮЕҰ басқарудың негізгі жүйелерінің бірі ретінде “қаржыны басқару және фандрайзинг”;

Қаржылық жоспарлау және бюджет;

Фандайзинг – “ұзақ жобалар”;

Краудфандинг және краудсорсинг;

Бухгалтерлік есеп және салық салу;

Жобалар бойынша қаржылық есептілік, аудит қажеттілігі.

Басшы: Еспенова Махаббат Махсуткановна, Оспанова Жанар