Февраль 2021

0

Законы Гражданского общества

Гражданское общество требует законодательного регулирования для обеспечения своей деятельности: ☑️Законы РК: ? «Об общественных объединениях» ? “О политических партиях” ? «О профсоюзах» ? “О некоммерческих организациях”...

0

ҮЕҰ қаржыландырудың қандай көздері бар?

Қазақстандағы ҮЕҰ-ны тек халықаралық ұйымдар ғана қаржыландырады деген аңыз бар. Шын мәнінде, қаржыландыру көздері көп. Олардың арасында:?Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс?мемлекеттік гранттар?халықаралық гранттар?әлеуметтік кәсіпкерлік?демеушілік көмек?жеке қайырымдылық?меншікті қаражат?мүшелік жарналар...